Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές Σπουδές | Αναζήτηση Σπουδών ανά Ειδικότητα

Εδώ θα βρείτε 96092 τίτλους σπουδών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία για όλα τα επίπεδα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει στις επιθυμίες, τις κλίσεις και τις επαγγελματικές προσδοκίες σας.

Για την Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών καλύπτουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλέγια, ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά, στρατιωτικές σχολές και εξ αποστάσεως προγράμματα.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησής σας, οι τίτλοι σπουδών έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες είκοσι μία (21) κατηγορίες:


Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών (π.χ. Τεχνικός Αυτοματισμών, Αισθητική, Ειδικός Marketing κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Ειδικότητα».

Αν επιθυμείτε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από εκείνους που προσφέρονται στην «Ειδικότητα», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο σπουδών».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Χώρα Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα Τμήμα
Γαλλία Chimie Université de Bretagne Occidentale Brest Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία CHIMIE (M1) Université Rennes 1 Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Chimie et Physico-Chimie : des Molécules aux Bio-systèmes  Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Chimie fine, polymères et analyse Parcours analyses Université de Cergy Pontoise Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Chimie fine, polymères et analyse Parcours Chimie fine Université de Cergy Pontoise Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία CHIMIE FOQUAL Université de Nice - Sophia Antipolis Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Chimie moléculaire de Paris-Centre Université Pierre et Marie Curie Paris 6 Διδακτορικό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία CHIMIE MQM Université de Nice - Sophia Antipolis Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Chimie  Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines Μεταπτυχιακό Θετικές Επιστήμες
Αγγλία Clinical Neuroscience University of Roehampton - Department of Life Sciences Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Γαλλία Communication Internationale en Sciences de la Santé (CISS) Université Lumière  Lyon II Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Αγγλία Community Justice MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate University of Birmingham - Institute of Applied Social Studies Μεταπτυχιακό/Άλλο Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Κύπρος Computer Studies Frederick Institute of Technology Δίπλωμα Τεχνολογικές Επιστήμες Computer Studies
Γαλλία Conception et réalisation des bâtiments  Université de Nantes Μεταπτυχιακό Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Αγγλία Control of Infectious Diseases in Animals - MSc (F/T) Royal Veterinary College - Royal Veterinary College Μεταπτυχιακό Επιστήμες Υγείας
Κύπρος Corporate Administration Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Corporate Administration
Ελλάδα Culinary Arts Diploma ALPINE CENTER Πτυχίο (Κολλέγιο) Τροφίμων & ποτών
Κύπρος Degree in Accounting & Finance Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Degree in Accounting & Finance
Κύπρος Degree in Business Studies (General Business Stream) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Degree in Business Studies (General Business Stream)
Κύπρος Degree in Business Studies (Insurance) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Degree in Business Studies (Insurance)
Κύπρος Degree in Business Studies (International Banking & Financial Services) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Degree in Business Studies (International Banking & Financial Services)
Κύπρος Degree in Business Studies (Marketing) Philips College Πτυχίο Εξωτερικού Οικονομικές Επιστήμες Degree in Business Studies (Marketing)
Ελλάδα Design - Bachelor of Arts BAKAΛΟ Πτυχίο (Κολλέγιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Αγγλία Design: Architectural and Interior Design University for the Creative Arts - UCA Rochester Μεταπτυχιακό Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Γαλλία Deust Webmaster et métiers de l'internet Université de Limoges Πτυχίο Εξωτερικού Τεχνολογικές Επιστήμες
Ελλάδα Diploma in Graphic Design CITY UNITY COLLEGE Πτυχίο (Κολλέγιο) Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Γαλλία Doctorat en informatique Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Τεχνολογικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en langues / Littérature anglaise et anglo-saxonne Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Φιλολογικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en sciences (mathématiques) Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Θετικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en sciences de gestion Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en sciences économiques Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Οικονομικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en sciences politiques Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Doctorat en sociologie Université Paris Dauphine Paris 9 Διδακτορικό Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Γαλλία Droit Université Pascal Paoli Corse Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit Civil et Notarial Université d'Auvergne  Clermont-Ferrand 1 Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit comparé de la famille Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8  Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit de l'Administration et de la Justice Université d'Auvergne  Clermont-Ferrand 1 Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit de l'entreprise Université d'Auvergne  Clermont-Ferrand 1 Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit de la culture et des créations intellectuelles Université Montesquieu  Bordeaux 4 Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες
Γαλλία Droit de la gestion des établissements de santé, sanitaires, sociaux et médico-sociaux Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8  Μεταπτυχιακό Νομικές Επιστήμες

Σελίδες