Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε 153 τίτλους σπουδών από Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο για όλα τα επίπεδα (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο, Δίπλωμα, ΙΕΚ Δημόσιο και Ιδιωτικό) και για 15 επαγγελματικές κατηγορίες που αναμένεται να παρουσιάσουν ζήτηση την επόμενη δεκαετία:

Αν αναζητάτε συγκεκριμένο τίτλο πτυχίου (π.χ. Biologie - Biochimie κτλ.), καταχωρίστε τον στην αντίστοιχη θέση, χωρίς να συμπληρώσετε την «Κατηγορία».

Αν θέλετε να ερευνήσετε κάποιον τομέα σπουδών, επιλέξτε έναν από αυτούς που προσφέρονται στην «Κατηγορία», χωρίς να συμπληρώσετε τον «Τίτλο πτυχίου».

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob,  για να ενημερωθείτε.

Τίτλος πτυχίου Ίδρυμα Επίπεδο σπουδών Χώρα Κατηγορία
Management des services d'accompagnement aux personnes handicapées et/ou dépendantes Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Πτυχίο Γαλλία Υγεία - Health Care
Sciences de la Terre et de l'Environnement Université Nice Sophia Antipolis Πτυχίο Γαλλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Ingénieur Matériaux Université de Nantes Πτυχίο Γαλλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Informatique Université de Pau et des Pays de l'Adour Πτυχίο Γαλλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Sciences de Gestion - Parcours "Finance Comptabilité" Université Nice Sophia Antipolis Πτυχίο Γαλλία Accounting - Λογιστική
Agronomie - Agriculture durable Université de Strasbourg  Πτυχίο Γαλλία Τεχνολογία Τροφίμων
Techniques industrielles en aéronatique et spatial Université Paul Sabatier Πτυχίο Γαλλία Aerospace
géographie et aménagement Université Jean Moulin Lyon 3 Μεταπτυχιακό Γαλλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Systèmes embarqués et énergie Université de Lorraine Μεταπτυχιακό Γαλλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Comptabilité Contrôle Audit Université Lumière Lyon 2 Μεταπτυχιακό Γαλλία Accounting - Λογιστική
Technologies et Techniques des Télécommunications Université de Paris-Est Marne-la-Vallée Μεταπτυχιακό Γαλλία Τεχνολογία Πληροφορικής
  Pharmacie Université de Rennes 1 Μεταπτυχιακό Γαλλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, Energétique et Aéronautique Université de Poitiers Μεταπτυχιακό Γαλλία Aerospace
Ingénierie des agro-matériaux composites Université de Reims Champagne-Ardenne Μεταπτυχιακό Γαλλία Τεχνολογία Τροφίμων
Sciences de l'éducation spé. Métiers de la formation parcours Ingénierie de l'Education Thérapeutique  Université de Rouen Μεταπτυχιακό Γαλλία Εκπαίδευση
LICENCE Géographie, Aménagement environnement Université de Lorraine Δίπλωμα Γαλλία Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent - malade chronique et handicapé Université de Lorraine Δίπλωμα Γαλλία Εκπαίδευση
Génie Biologique option Génie de l'environnement Université de Nantes Δίπλωμα Γαλλία Περιβάλλον - Ενέργεια
Génie biologique Université de Lorraine Δίπλωμα Γαλλία Τεχνολογία Τροφίμων
STatistique et Informatique Décisionnelle Université Lumière Lyon 2 Δίπλωμα Γαλλία Τεχνολογία Πληροφορικής
Contrôles microbiologiques dans l'industrie pharmaceutique cosmétique et alimentaire Université Paris Descartes Δίπλωμα Γαλλία Φαρμακευτική - Pharmaceuticals
Finances - comptabilité Université de Strasbourg  Δίπλωμα Γαλλία Accounting - Λογιστική
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου Πτυχίο Κύπρος Υγεία - Health Care
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πτυχίο Κύπρος Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Δημοτική Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πτυχίο Κύπρος Εκπαίδευση
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πτυχίο Κύπρος Περιβάλλον - Ενέργεια
Accounting European University Πτυχίο Κύπρος Accounting - Λογιστική
Πληροφορική και Επιχειρήσεις P.A. College Πτυχίο Κύπρος Τεχνολογία Πληροφορικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Κύπρος Υγεία - Health Care
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεταπτυχιακό Κύπρος Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες Αγωγής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μεταπτυχιακό Κύπρος Εκπαίδευση
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Κύπρος Περιβάλλον - Ενέργεια
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό) Πανεπιστήμιο Κύπρου Μεταπτυχιακό Κύπρος Τεχνολογία Πληροφορικής
HND in Supporting People with Specific Learning Difficulties MEDITERRANEAN Πτυχίο Ελλάδα Εκπαίδευση
Accounting and Finance DEI Πτυχίο Ελλάδα Accounting - Λογιστική
Information Systems and Management DEI Πτυχίο Ελλάδα Τεχνολογία Πληροφορικής
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανολογίας Δ. Μακεδ. Πτυχίο Ελλάδα Κατασκευαστικός Κλάδος - Construction
Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα Πτυχίο Ελλάδα Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας Πτυχίο Ελλάδα Aerospace
Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών  Θεσ/νίκη Πτυχίο Ελλάδα Τεχνολογία Τροφίμων

Σελίδες